แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

——————————————————————————————————————–


การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

——————————————————————————————————————–

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

———————————————————————————————

เอกสารรายปีงบประมาณ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

———————————————————————————————

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

[26 ต.ค. 2565] : ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน คสล.
[ 8 ต.ค. 2565 ] : ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างถนน คสล
[27 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 27 ม.ค.65
[27 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 ม.ค.65 (2)
[27 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 ม.ค.65
[24 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำตรายาง วันที่ 24 ม.ค.65
[21 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 21 ม.ค.65
[21 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 21 ม.ค.65
[20 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 20 ม.ค.65
[20 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 20 ม.ค.65
[20 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 20 ม.ค.65 (2)
[20 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 20 ม.ค.65 (3)
[20 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20 ม.ค.65
[19 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 19 ม.ค.65
[19 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุอื่น วันที่ 19 ม.ค.65
[18 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 18 ม.ค.65
[14 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 14 ม.ค.65
[14 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 ม.ค.65
[14 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 ม.ค.65 (2)
[14 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 ม.ค.65 (3)
[11 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 11 ม.ค.65
[10 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 10 ม.ค.65
[10 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ม.ค.65
[10 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 10 ม.ค.65
[10 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 10 ม.ค.65
[ 7 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 ม.ค.65
[ 7 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 7 ม.ค.65
[ 7 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างต่ออายุ Hosting และโดเมนเว็บไซต์โรงพยาบาล 7 ม.ค.65
[ 6 ม.ค. 2565] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อซื้อวัสดุบริโภค 6 ม.ค.65
[ 6 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบริโภค วันที่ 6 ม.ค.65
[ 6 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 6 ม.ค.65 (2)
[ 6 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 6 ม.ค.65
[ 6 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำตรายาง วันที่ 6 ม.ค.65
[ 5 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 ม.ค.65
[ 5 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 5 ม.ค.65
[ 5 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 5 ม.ค.65
[ 4 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 4 ม.ค.65
[ 4 ม.ค. 2565] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 4 ม.ค.65

ดูทั้งหมด >>>

————————————————————————–

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment