ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ทำความสะอาด)

ใส่ความเห็น

งานแผนและยุทธศาสตร์

————————————————————————-

ยุทธศาสตร์

————————————————————————-

ตัวชี้วัด MOU

ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ชาติ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น