งานแผนและยุทธศาสตร์

งานแผนและยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลสอง

 

แผนยุทธศาสตร์ กระทรวง : http://bps.moph.go.th/new_bps/StrategyPlanAndPA

ตัวชี้วัด กระทรวง : http://bps.moph.go.th/new_bps/node/447

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น