เรื่องขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งเรื่องแต่งตั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : เรื่องขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งเรื่องแต่งตั้ง