แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คำสั่งโรงพยาบาลสอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรม