ช่องทางการร้องเรียน

  Facebook : SonghospitalPhare

  Website : http://blog-songhosp.com/cc/

   Tel : 054-591575 ต่อ 1071

  โรงพยาบาลสอง : ที่อยุ่ 475 ม.3  ต.บ้านหนุน  อ.สอง  จ.แพร่