โทรศัพท์

054-591-575

อีเมล์

mail@domain.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 16.30 น.

11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
15
14
13
previous arrow
next arrow

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสอง

📣 ประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผนไทย รพ. สอง จ.แพร่
✅ ใช้ตามสิทธิการรักษาของผู้รับบริการ
✅ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
❌ หยุด ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม :
โทร . 054-591575, 054-591815 ต่อ 7009,7012