ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่องป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่องป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่