ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์