ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : เรื่องขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์