ต้านคอรัปชั่น

 โรงพยาบาลสอง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2566

    

——————————————————————————————————-

NO GIFT POLICY


No Gift Policy
No Gift Policy
previous arrow
next arrow

——————————————————————————————————-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปี 2566

MOIT 1 : หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 4 : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

—————————————————————————————————–

————————————————————————————————–

–  ITA 2565

–  ITA 2564

 – ITA 2563

 – ITA 2562

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น