ต้านคอรัปชั่น

 โรงพยาบาลสอง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2563

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น